Blog

site intro

BLOG

post cover

Fotolia.com | #132222556 | Autor: stigmatize

Komentarze(0)

Beton może nam się wydawać najzwyczajniejszym, codziennym materiałem, ale tak naprawdę ma bogatą, sięgającą czasów starożytnych historię. Zdecydowanie warto pamiętać o niej, podziwiając współczesne wytwory z betonu architektonicznego i nie tylko: technologia ta może i wygląda na prostą, ale tak naprawdę rozwijana była przez tysiąclecia!

Współczesny beton jest mieszanką kruszyw, cementu i różnego rodzaju domieszek, na przykład pigmentów. W wyniku hydratacji mieszanina ta ulega wiązaniu, a następnie twardnieniu, przez co staje się materiałem właściwościami przypominającym skały naturalne. I wszystko świetnie – ale skąd właściwie wiemy, że tak jest, i jak to zostało odkryte?

Prapoczątki: starożytność

Wiele wskazuje na to, że do odkrycia betonu doszło równolegle w kilku miejscach, w różnych okresach. Najstarszy znany współcześnie ślad stosowania tego surowca liczy sobie około dziewięciu tysięcy lat: są nim budowle w Yiftahel w południowej Galilei (w Izraelu). Ich ściany wykonane zostały z prymitywnej wersji betonu wymieszanego ze spoiwem wapiennym oraz kruszywem z rozdrobnionego wapienia.

Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu

Wszystko to były jednak tylko wprawki w porównaniu z tym, co dla betonu zrobili starożytni Rzymianie: opracowali oni technologię budowania z tego matriału już w IV wieku p.n.e. O jakości ich metody niech świadczy fakt, że wiele rzymskich budowli – w tym także i te wykorzystujące bardzo zaawansowane rozwiązania architektoniczne, takie jak kopuły (wystarczy spojrzeć na Panteon!) – istnieje, i to w imponująco dobrym stanie, do dzisiaj. Naprawdę wysokiej klasy beton, porównywalny z tym, jaki znamy dziś, Rzymianie wynaleźli około wieku III p.n.e.: jego słynnym składnikiem była pucolana, popiół wulkaniczny pozyskiwany w okolicach wyspy Nisiros i półwyspu Puteoli (dziś Pozzuoli). Bez wielkiej przesady można powiedzieć, że gdyby nie pucolana, Imperium Rzymskie przybrałoby zupełnie inny kształt niż ten, który znamy z podręczników historii! A skoro przy podręcznikach jesteśmy: jedną z najsłynniejszych budowli stworzonych z wykorzystaniem betonu jest słynne Koloseum...

Ku współczesności

Jak wiele osiągnięć starożytności, także wykorzystanie betonu prawie zanikło w czasach średniowiecza. Potrzeba było wielu stuleci, by na tym polu poczyniono jakieś realne osiągnięcia. W 1796 roku Joseph Parker opatentował recepturę betonu, który z czasem zaczęto nazywać romańskim ze względu na jego kolor przypominający kolorystykę zachowanych rzymskich budowli. Równolegle Francuz Lesage wyprodukował cement nazwany naturalnym, powstający na bazie otoczaków. Ośrodki produkcji cementu zaczęły powstawać w całej Europie, ale kolejny przełom przyszedł z USA, gdzie w 1824 roku stworzono recepturę betonu portlandzkiego, od którego był już tylko krok do znanego współcześnie betonu towarowego, który pojawił się na rynku w połowie XIX wieku. Co interesujące, pierwszą wytwórnię betonu towarowego założono (w Wielkiej Brytanii) dopiero w 1930 roku! Mamy szczęście, że dziś świetnej jakości beton architektoniczny jest powszechnie dostępny...

KATEGORIE
Inspiracje × Technologie

Napisz komentarz